JLS har siden starten i 1985 arbejdet hen imod at blive markedsleder inden for vedligeholdelse og reparation af lastvognstrailere i Danmark. JLS tilbyder tre kerneydelser: service, vedligeholdelse og klargøring til syn.

Udover de tre kerneområder tilbyder JLS 24 timers break down service. Uanset hvor traileren befinder sig i Europa, sørger vi gennem vore samarbejdspartnere for at alvorlige skader bliver udbedret.

Virksomhedens historie

1985
Virksomheden grundlægges af Gert Andersen.

1989
JLS åbner på foranledning af virksomhedens kunder en afdeling i Padborg.

1992
Afdelingen i Greve åbner og giver JLS mulighed for at servicere kunder i hele landet.

1997
Det oprindelige værksted I Harlev opgives til fordel for nye rammer i Tilst

2001
Administrationen samles i Tilst

2010
JLS A/S overtager Dansk Trailer Service’ afdeling i Padborg, således at vi nu råder over to afdelinger i et af landets mest centrale transportknudepunkter.

2011
JLS A/S overtager Pema’s service center i Kolding, og udvider forretningen med 8 baner og tilføjer endnu 10 personer til virksomhedens stab af dygtige medarbejdere.

2012
JLS’ moderselskab overtager driften af JLS A/S og skifter herefter navn til JLS ApS. Afdelingen i Greve og vores ene afdeling i Padborg lukker.

2015
Anette Visby Olesen bliver ny Administrende Direktør i virksomheden. Tidligere Direktør Gert Andersen har stadig sin daglige gang i virksomheden, som indehaver og teknisk ansvarlig.

2019
Grundet kapacitetsmangel i vores Kolding afdeling, åbner JLS en afdeling i Erritsø ved Fredericia. Denne afdeling tilfører virksomheden 6 baner yderligere.

Idegrundlag & målsætning

Virksomhedens idégrundlag er at være et serviceværksted for lastvognstrailere af så forskellig art som: presenningstrailere, køletrailere samt containerchassiser. Vi vil tilbyde flest mulige services under samme tag og dermed fortsat være vore kunders første valg.

Det er virksomhedens mål at bevare og cementere den markedsposition JLS har fået siden starten i 1985. Vi vil tiltrække nye kunder ved hele tiden at være opmærksomme på udviklingen inden for transportområdet og lytte til vore kunders behov og ønsker.

Medarbejdere i centrum for en sund forretning

Gennem kurser og en kontrolleret tilførsel af nye medarbejdere, er det vores mål at være på forkant med udviklingen. En stadig større fokus på moderne IT systemer til fejlsøgning af rullende materiel, kræver dygtige medarbejdere med den rette ‘know how’.

Vi er derfor meget opmærksomme på, at vore medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at udføre deres arbejde

JLS i tal

Grundlagt: 1985

Antal ansatte: 50

Antal m2 under tag: 8000

Antal baner: 36